Hjælp til personligt indhold

Stiller du dig nogen gange det spørgsmål:

Får jeg nok ud af min tilstedeværelse i det offentlige rum?

 • Er jeg god nok på mine digitale/sociale medier?
 • Rammer jeg dem jeg ønsker?
 • Kunne jeg få folk til at reagere mere med mit indhold?
 • Kan jeg dele min indhold anderledes, så mit netværk synes er relevant at dele videre?
 • Bruger jeg mon det rigtige medie – eller udnytter jeg mediet optimalt?


Føler du at du kører envejskommunikation? – men ved at indholdet er piv-relevant!?

Svaret kan ligge i at vi altid deler indhold, som interessere os selv mest… og i det format vi selv gerne vil modtage det!

Det vil sige hvis du er typen, som spotter nye tendenser og tænker ‘det kan alle da se, så jeg behøver ikke at sætte mine egne ord på’ – så mister du rigtig mange undervejs (hvis det er meningen at de skal forstå budskaberne!)

Eller du er typen der er meget personlig i dit indhold, og sidder i en branche hvor det handler om hardcore business – og der ikke så tit er plads til følelser…!

Ved at tage udgangspunkt i modtagers interessefelt, og hvad i din viden der kunne gøre en forskel for dem, kan du ved at vinkle dit indhold gør dig interessant for de rigtige (uden at pakke din personlighed helt væk)


Så ønsker du at have:

 • Større effekt af det du gør i dag?
 • Ønsker større udbytte af den tid du bruger på de sociale medier?
 • Få vinklet indholdet, så det er interessant for de rigtige?


Samtidig over tid høste bonus som:

 • Anerkendelse på din faglighed i det offentlige rum
 • Højere relevans i din branche
 • Meromsætning i virksomheden

Kort om fordelene for at generere det rigtige indhold

Med dette forløb mister du ikke mere overblikket over godt indhold. Du får værktøjer og en plan til at få din viden til at give dig mere synlighed og dermed også kunne tiltrække de rigtige kunder, samarbejdspartnere eller få dit netværk til at hjælpe dig videre mod dine mål.

En plan og bevidsthed fra din side, giver nemlig en øget synlighed på dine kanaler og dermed i dit netværk kan være en medspiller til at du tiltrækker flere af de rigtige ved blot at være bevist om det du siger og deler.


Hvem er du?

Du erhvervsleder, fagspecialist eller elitesportsudøver og kan se behovet for opbygge et personligt brand, så du tiltrækker de rette kunder, samarbejdspartnere eller de helt rigtige sponsorer enten til din egen virksomhed eller til organisationen?


Du kommer ikke sovende til den rigtige synlighed!

Med et forløb her, får du en strategi med indbygget værktøjer til selv at kunne drive dit indhold. Jeg holder dig op på de mål, som du selv er med til at definere og guider dig til hvad du skal gøre for at nå dem.

Vi går bl.a. i dybden med:

 • Hvem du er
 • Hvem skal du gøre dig interessant overfor
 • Hvad gør konkurrenterne

Hvilket indhold, metoder, værktøjer du med fordel kan bruge
Alt dette så vi kan få nuværende / fremtidige kunder og netværket til at se og forstå forskellen på dig og de andre i din branche – og du dermed tiltrækker de rigtige.


Mål af indsatser – hvad giver mest mening for dig?

Et fokus er også at måle på de ’anstrengelser’ du gør dig i de tiltag der planlægges. Det kommer helt an på formålet ved det indhold du deler – for skal det være et mål at:

 • Øget en kendskabsgrad til dig som person?
 • Få øget trafik på dine medier?
 • Flere klik til hjemmesiden for at læse mere og købe?
 • Få flere følgere/udbygge et digitalt netværk?
 • Få flere af de rigtige personer i dit netværk?
 • Skabe større engagement på opslagene?
 • Få flere tilmeldinger på dit foredrag ect.


Hvad kræver forløbet af dig?

I forløbet arbejder vi sammen om at gøre dig bedre – men du har selv stafetten!
Det kræver af dig at du afsætter den tid og løfter de opgaver, som er med til at nå dine mål.

Forstået på den måde at du selv må til tasterne/sætte folk i gang omkring dig, hvis der skal:

 • Ændres på hjemmesiden, sociale medier m.v.
 • Skrives blogindlæg
 • Skaffes nye billeder
 • Påbegyndes video, podcast m.v.
 • Rækkes hånd ud i forhold til at udvide dit netværk


Hvad er du så i stand til efter forløbet?

Med en strategi i hånden og med vores efterfølgende opfølgninger, har du en fremtidig retning på dit indhold.
Du vil med en ramme, se flere muligheder i at gøre dig interessant i din branche/for dine kunder, få nemmere ved at sige til og fra til når du bliver mødt med nye muligheder/samarbejder, fordi du ved hvad du står for og ved hvad der trigger.

Hvor er du i dag, for at jeg kan hjælpe dig videre?

Det bedste udgangspunkt for at lykkes i dette forløb, er når du har stiftet bekendskab med værdien i at dele indhold.

Du er bevidst om jo mere du deler ud af din viden, deler og liker dit netværks indhold, jo mere værdi får du retur?

Du har oprettet dig på de sociale medier, og har set toppen af isbjerget i at være tilstede på disse.

… men du mangler en strategi for hvilket indhold, til hvem, hvornår og hvordan?

– så se mere herunder!

Hvad indeholder sådan et forløb?

1. Workshop og strategi

Forløbet foregår på denne måde:

14 dage før vi mødes fremsendes et spørgeskema, som udfyldes og returneres.


Workshop og strategi

På workshoppen sammenholdes svarene med en god portion teori, der uddanner og skaber en ramme for dit fremtidige indhold.

 • Status og indsigt i historikken frem til i dag
 • Kundeanalyse
 • Kort konkurrentanalyse
 • Målsætning for dit indhold
 • Gennemgang af mulighederne for kanaler
 • Det rigtige mindset for din strategi


Vi lægger sammen en strategi og plan for:

 • Hvordan du adskiller dig i forhold til konkurrenter.
 • Hvordan du når dine mål og får en stærkere positionering.
 • Hvilke kanaler du skal lægge dine indsatser.
 • Hvilket indhold du med fordel kan dele.
 • Laver et årshjul i overskrifter.
 • Hvordan du kommer fra øvet til ekspert.

En workshop tager typisk 6-7 timer.

2. Opfølgning

For at følge op på de nye begreber, måder at positionere dig på, så følger vi op i telefon, videokald eller fysisk møde én gang i kvartalet, hvor vi sammen evaluere på din tilstedeværelse, som vi har aftalt.

 • Status af indsatser/KPI’er
 • Gennemgang og planlægning af næste tiltag

Disse møder er af ca. 1 times varighed og i prisen inkluderes 3 møder.

Pris for workshop, strategi og opfølgninger

[ INTROPRIS* ]
Kr. 12.900 ex. moms

Normalpris 18.900,-

* rabatten slutter 31/12 2019
Det er muligt at booke forløb i 2020 og betale 1/2 delen i 2019.

161 total views, 1 views today